– Detter er en gledelig nyhet, som er i tråd med det vi har jobbet for både nasjonalt og internasjonalt. Ordningen med karantenehotell har vært en stor ulempe for næringen, så det var viktig å få dette på plass, sier fungerende sjøfartsdirektør, Lars Alvestad.


Endringene trer i kraft klokken 15.00 fredag 21. mai melder Nærings- og fiskeridepartementet.

Personer som allerede sitter på karantenehotell kan innrette seg etter de nye reglene fra dette tidspunktet. Endringene innebærer at disse gruppene kan benytte karantenereglene slik de gjorde før innskjerpingen 9. mai.

Sjøfolk som skal mønstre på skip i Norge vil kunne ha karantetiden om bord på skipet de skal jobbe på.

Samfunnskritiske personer som skal jobbe i Norge kan gjennomføre karantene i egen bolig eller på et oppholdssted som er forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

– Sjøfolk og personer som skal utføre kritiske samfunnsfunksjoner i Norge er viktige for å holde hjulene i gang. Denne endringen vil gjøre det enklere å gjennomføre nødvendige mannskapsbytter i Norge og bidra til at man kan opprettholde samfunnskritiske operasjoner som blant annet vareforsyning og produksjon på norsk sokkel, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Endringene omfatter ikke sjøfolk som har vært på nødvendig arbeidsreise utenfor EØS/Schengen/Storbritannia og som returnerer til Norge. Dette innebærer at denne gruppen personer fortsatt må på karantenehotell ved ankomst til Norge.

Endringene følger faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet og FHI.