Sjøfartsdirektoratet arbeider ut fra handlingsplan mot fritidsbåtulykker 2019 – 2023, som ble utarbeidet sammen med Sakkyndig råd for fritidsbåt i 2019. Tiltakene i handlingsplanen er et ledd i å nå Regjeringens nullvisjon om ingen omkomne eller hardt skadde ved bruk av fritidsbåt. Mange av tiltakene innebærer målrettet holdningsskapende arbeid.  

– I dette arbeidet er det svært nyttig å komme ut i båthavner og prate med båtfolket i sitt rette element, sier Petter A. Søreng, leder for seksjon fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet. Han påpeker også at ingen skal være redde for å få besøkende fra direktoratet om bord. 

– Vi besøkte mange fritidsbåthavner i fjor sommer, og tilbakemeldingene fra fritidsbåtbrukerne har vært veldig gode.  Målet vårt er å bidra med informasjon og veiledning om sikker bruk av fritidsbåter, og i denne kampanjen er det ikke slik at vi fører tilsyn på båtene vi besøker, sier Søreng. 

Sjøfartsdirketoratet vil blant annet dele ut brosjyremateriell, klistremerker og oppgavebøker til barn. Vi har også med oss materiell fra «Klar for sjøen»-kampanjen, som retter oppmerksomhet mot farene ved promillekjøring.

Mange ulykker

I fjor mistet 20 personer livet i fritidsbåtulykker i Norge. Det var færre enn årene før, på tross av at det var flere som var ute i fritidsbåt.

- Det at både offentlige etater, organisasjoner, foreninger og privatpersoner jobber godt sammen om å formidle viktigheten av godt sjøvett tror vi har hatt en positiv effekt på ulykkestallene, sier Søreng. Da er det ekstra viktig å intensivere dette gode arbeidet.

Foreløpige tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at 11 personer har omkommet i fritidsbåtulykker i år, tre flere enn på samme tid i fjor.  Det er 11 for mange.

Det er heldigvis veldig mye man selv kan gjøre for å øke sikkerheten om bord. Dersom man følger sjøvettreglene og tenker på egen og andres sikkerhet, legger man et godt grunnlag for en herlig og bekymringsfri tur med båten, avslutter Søreng.

 

Les vår brosjyre med gode sikkerhetstips her
Last ned vår sjekkliste for en trygg tur i fritidsbåt her

 

Husk sjøvettreglene!

 1. Tenk sikkerhet
  Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
 2. Ta med nødvendig utstyr
  Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
 3. Respekter vær og farvann
  Båten må bare benyttes under egnede forhold.
 4. Følg sjøveisreglene
  Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg
  Det er påbudt å ha på seg flyteutstyr om bord i fritidsbåter under 8 meter. Fritidsbåter f.o.m. 8 meter skal ha egnet flyteutstyr til alle om bord. 
 6. Vær uthvilt og edru
  Promillegrensen er 0,8 når du fører fritidsbåt under 15 meter.
 7. Vis hensyn
  Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.