DOBBELT OPP: På den nye utgaven av «min side sjøfolk» vises oversikt over fartstid, kurs og utdanning, tilleggskompetanse og bedømmelse. For å se oversikt over sertifikater, søknadsstatus og helseerklæring må du bruke den eldre utgaven av «min side sjøfolk».

MinSideSjofolk.png

 
I løpet av 2022 vil alle personlige maritime sertifikater bli overført til nye «min side sjøfolk». Den eldre utgaven vil etter hvert bli faset ut.

Min side kvalifikasjoner 

Sjøfartsdirektoratet lanserte «min side kvalifikasjoner» for en tid tilbake. På denne siden kan et rederi eller organisasjon rapportere inn fartstid og tilleggskompetanse. I tillegg kan en assessor registrere gjennomførte bedømmelser. 

For at rederiet skal kunne registrere fartstid eller kompetanse på min side, må den som registrerer, ha rollen «samferdsel».  

 Med tilleggskompetanse mener vi:

  • bunkring for å få utstedt IGF videregående  
  • fartstid til IGF videregående  
  • sjekkliste til brovakt og maskinromsvakt  
  • fartstid til tankermann laveste og høyeste grad  
  • bekreftelse på opplæring i laste og losseoperasjoner om bord på tankskip  
  • fartstid i polare farvann

Dersom det er feil eller mangler på denne siden, ber vi dere ta kontakt med de som har rapportert inn fartstid eller kompetanse.