En av direktoratets inspektører i Ålesund kontrollerte blant annet lønnsutbetalinger på fartøyet “Diavlos Force” i forbindelse med en havnestatskontroll tidligere i høst. Kontrollen skjedde etter en dialog med ITF (International Transport Workers' Federation)m som hadde blitt varslet om mulige brudd fra sjøfolkene. Kontrollen viste at mannskapet ikke hadde fått lønn på seks måneder.

Sjøfartsdirektoratet tilbakeholdt fartøyet og ITF gav god støtte til sjøfolkene om bord.

Handler om verdighet og sikkerhet

– Saken med det Panama-registrerte skipet viser at det er viktig at vi også sjekker arbeids- og levevilkår når vi er om bord på fartøy, noe vi nå gjør i enda større grad enn for noen år siden. Dette er et viktig satsingsområde for oss ettersom gode forhold om bord både handler om verdighet og sikkerhet. Har en gode og ordnede forhold om bord, så hever det også sikkerheten, sier Alf Tore Sørheim, som leder avdeling for operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet.

Etter mye arbeid ble resultatet i dette tilfellet at mannskapet fikk reise hjem, og de har til nå fått lønn for fire måneder.

– De aller fleste av våre tilsyn viser heldigvis at de fleste sjøfolkene har gode arbeids- og levevilkår, men allikevel er det fortsatt alt for mange saker i løpet av et år som viser at det fortsatt er rederier der ute som ikke tar sjøfolkene sine på alvor. Det er disse vi jobber målrettet for å finne og stoppe, sier Sørheim.

Gjør mange funn hvert år

På norskflaggede skip gjennomføres det årlig om lag 600 tilsyn som direkte fokuserer på arbeidsforhold om bord. I snitt gir Sjøfartsdirektoratet årlig rundt 400 pålegg relatert til arbeids- og levevilkår. Flertallet av disse relaterer seg til forhold rundt innredning om bord.

I underkant av tre prosent av funnene relaterer seg til mangler ved lønnslipper, arbeidskontrakter og arbeids -og hviletid.

Direktoratet kontrollerer i tillegg rundt 550 utenlandske skip i året, og utsteder pålegg relatert til arbeids- og levevilkår om lag 120 ganger per år. På utenlandske skip er cirka fem prosent av disse funnene relatert til mangler ved lønn, arbeidskontrakter og arbeids- og hviletid.

Direktoratet har også gode rutiner for vurdering og behandling av varsel eller bekymringsmeldinger. Bekymringsmeldinger relatert til arbeids- og levevilkår prioriteres svært høyt og kan ofte resultere i et tilsyn. Bekymringsmeldinger kommer enten direkte fra de om bord på skip, eller fra en viktig samarbeidspartner som ITF eller fagforbundene.

– Bekymringsmeldinger og varsler er viktige kanaler hvor vi får inn tips om det som kan være dårlige forhold om bord. Så er det samtidig viktig å påpeke at et varsel ikke automatisk bekrefter at det er kritikkverdige forhold om bord, men vi tar alltid disse på alvor og undersøker enten via tilsyn eller på andre måter om det kan være hold i det som det varsles om, påpeker Sørheim.

 

DÅRLIG STAND: Denne lugaren møtte Sjøfartsdirektoratets inspektører på et tilsyn for noen år siden.

 

KJØKKENET: Slik så byssa på et fartøy ut da Sjøfartsdirektoratets inspektører var om bord.