Direktoratet vil utføre en ny havnestatskontroll på skipet når skipet blir erklært smittefritt. Denne kontrollen vil ha spesielt fokus på arbeids- og levevilkår om bord.

To av Sjøfartsdirektoratets inspektører var om bord i skipet for å gjennomføre en rutinemessig havnestatskontroll skipet mandag. Inspektørene ble ikke informert om at det var sykdom eller mistanke om sykdom om bord, men brukte likevel smittevernutstyr under inspeksjonen, i henhold til våre rutiner. De to inspektørene ble testet for Covid 19 tirsdag. Begge testene var negative, men inspektørene er fortsatt i karantene i påvente av flere tester.

- Kapteinen plikter å melde fra dersom det er mistanke om smitte om bord. At dette ikke ble gjort, ser vi svært alvorlig på, og vi vurderer nå å politianmelde forholdet, sier Alf Tore Sørheim, som er avdelingsdirektør for operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet.

Så lenge personalet klarer å ivareta sikkerheten om bord, ser ikke Sjøfartsdirektoratet at det er noe i veien for at skipet ligger til anker i karanteneperioden, så sant de lokale myndighetene i Narvik går gode for at løsningen er helsemessig forsvarlig.