Det var i starten av februar at Nærings- og fiskeridepartementet gav Kystverket oppdraget med å etablere et sektor responsmiljø for cybersikkerhet i maritim sektor. Nå er NORMA Cyber tatt med på laget.

– Å få opprettet et maritimt responsmiljø har vært et ønske fra Sjøfartsdirektoratet i lang tid. At vi nå også har fått Norma Cyber med på laget, vil styrke den digitale sikkerheten i næringen, sier Nils Haktor Bua, seksjonssjef for ny maritim teknologi i Sjøfartsdirektoratet.

Han får støtte fra avdelingsleder Richard Utne i Kystverket.

– Vi ser frem til et viktig samarbeid for å beskytte maritim, kritisk infrastruktur og viktige samfunnsoppgaver, sier Utne.

NORMA Cyber er et initiativ fra Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) og Norges Rederiforbund, og leverer cyber-sikkerhetstjenester til norsk maritim næring. Samarbeidet innebærer at NORMA Cyber vil støtte maritim SRM i håndteringen av digitale hendelser, sårbarheter og trusler innen det maritime domenet.

Ansvaret for den daglige driften av maritim SRM vil ligge hos Kystverkets avdeling for maritim sikring. Det nyopprettede sektor responsmiljøet er et viktig skritt for å styrke cybersikkerheten i maritim sektor og sikre effektiv respons på IKT-hendelser.

Dersom du opplever en digital hendelse som du mener burde vært rapportert inn, skal den meldes via dette skjemaet (åpnes i nytt vindu). Alle hendelser som rapporteres via skjemaet vil fra nå av bli håndtert av responsmiljøet.

Nyheten er også delt på Kystverkets Linked In-profil.