– Det har vært en krevende prosess å gjennomgå data og hendelsesforløp for å kunne komme til en riktig konklusjon. En vesentlig faktor for å lykkes har vært det gode samarbeidet mellom de ulike offentlige og private instansene som har vært involvert i undersøkelsen, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Trolig lekkasje

Ifølge Corvus sine første funn var årsaken til den initielle brannen mest sannsynlig en lekkasje fra batterisystemets kjølevannssystem. Funn indikerer at en vridd pakning i kjølesystemet er en sannsynlig årsak til lekkasjen. Det er så langt ikke konkludert med hvorfor pakningen var vridd. Batteripakken var koblet fra i forbindelse med vedlikeholdsarbeid, og det medførte at det ikke ble sendt alarmsignal fra batterisystemet til skipets alarmsystem. Brannen ble detektert av skipets ordinære brannvarslingssystem.

Sjøfartsdirektoratet har, i likhet med de øvrige som har sett på hendelsen, hatt fokus på å finne ut hvorfor hendelsen eskalerte, med påfølgende eksplosjon, flere timer etter at brannen var slukket. 

Så langt kan dette knyttes til at det i en kort periode ble brukt sprinkelsystem med saltvann, som forårsaket flere kortslutninger. Sjøvannsslukkingen var montert ut over gjeldende krav, og hadde som intensjon å styrke sikkerheten. Dette er noe en må se på videre i arbeidet med læring av hendelsen.

– Trygge

Bortsett fra eksplosjonen har undersøkelsene vist at slukking i første fase fungerte etter planen og at en fikk evakuert ferjen på en god og trygg måte.

– Vi føler oss fortsatt trygge på at batterier ikke utgjør en større risiko enn mer konvensjonell energi på ferjer. Men en slik hendelse viser viktigheten av å hele tiden jobbe med forbedring av rutiner og sikkerhetstiltak. Derfor vil funnene fra Corvus og rapporten fra Kripos, samt vår egen deltakelse i undersøkelsene, være viktige bidrag i det videre arbeidet, sier Alvestad.

 Pressemeldingen til Corvus finner du i sin helhet her.