Viking Sky

Direktoratet har hatt to inspektører fra vårt tilsynskontor i Kristiansund ombord samt en representant fra passasjerskipsavdelingen i Haugesund. Vårt team gikk sammen med klasseselskapet Lloyd Register ombord 09.30 og har brukt hele dagen ombord. Det vil bli utført ytterligere tilsyn/oppfølging i morgen, og dette vil bli gjort i samarbeid med politi og Statens Havarikommisjon for transport (SHT)

Foreløpig er det for tidlig å trekke konklusjoner rundt hva som var årsaken til at skipet mistet motorkraft på Hustadvika lørdag ettermiddag. Det som er på det rene er at det kan ha vært en blackout, men at vi foreløpig ikke kan si noe om årsaken til denne. Det som midlertidig er klart er at når først hendelsen oppstod, har mannskapets kompetanse og innsats vært en viktig faktor til at det gikk bra.

Det har også blitt gjennomført en dykkerundersøkelse for å verifisere om det har oppstått skader under vannlinjen. Det er ikke funnet skader på skipets skrog. Dykkere kontrollerte også inntakene for kjølevann for å sjekke om det kunne være tette inntak. Disse er bekreftet fra dykker å være åpne og tilsynelatende i orden.

For direktoratet har det også vært viktig å ta hensyn til den ekstremt krevende situasjonen som mannskapet har vært gjennom, noe som har gjort at vi har brukt god tid på tilsynet slik at en har hatt en god ramme rundt tilsynet.

Tirsdag vil vi sammen med klasseselskapet fortsette tilsynet. Da vil en gå grundigere inn i dokumentasjon, og ikke minst få en oversikt over skader på skipet som må utbedres.

Vi ønsker også å påpeke at vi har hatt et godt samarbeid med dem ombord på skipet og at de har lagt til rette for en god og konstruktiv gjennomgang i dag.

Hagland Captain

Når det gjelder lasteskipet Hagland Captain ble det slept til Averøy. Skipet ankom havn i 15-tiden mandag. Her vil klasseselskapet DNVGL gå ombord tirsdag for oppfølging. Etter det Sjøfartsdirektoratet så langt kjenner til så har fartøyet ikke hatt grunnberøring, men dette vil bli en del av oppfølgingen fra klasseselskapet. Det pågår nå lossing av fartøyet.