Gyldig fartøyinstruks er grunnlaget for å motta årsgebyr, og det er først fra året fartøyet får krav om fartøyinstruks at gebyrplikten utløses. 

Består av to deler

Årsgebyret for fiskefartøy/lasteskip består generelt av:

  1. Et grunngebyr (som betales for alle sertifikatpliktige skip)
  2. Et tilsynsgebyr.

Tilsynsgebyrdelen av årsgebyret faktureres av det valgte godkjente foretaket.

Grunngebyrdelen av årsgebyret faktureres av Sjøfartsdirektoratet og er iht. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff  (FOR 2009-12-21-1738)

  • kr. 3.865,- for lasteskip mellom 8 og 10 meter 
  • kr. 3.865,- for fiskefartøy mellom 9 og 10 meter 
  • kr. 5.798,- for begge fartøytypene mellom 10 og 15 meter.

Sjøfartsdirektoratet har i over 15 år hatt en kontrollordning hvor godkjente foretak har kontrollert fiskefartøy mellom 10,67 og 15 meter.  Denne kontrollordningen er i senere tid utvidet til å også innbefatte fiskefartøy og lasteskip ned til 8 meter, noe som utgjør en betydelig økning av antall fartøy som er blitt kontrollpliktige, og dermed også gebyrpliktige.

Dette dekker grunngebyret

Følgende kan bl.a. nevnes av hva årsgebyret (grunngebyret) er ment å dekke hos Sjøfartsdirektoratet:

  • Utvikling og revisjon av regelverk, utarbeidelse og revisjon av dokumenter knyttet til kontrollordningen (herunder revisjon/godkjenning av godkjente foretak), utarbeidelse av informasjonsmateriell til fartøyeiere, vedlikehold av nettsider spesielt beregnet for denne fartøygruppen samt holdningsskapende arbeid.
  •  Videre blir det foretatt over 100 årlige uanmeldte tilsyn på fiskefartøy/lasteskip under 10,67 meter.