Sjøfartsdirektoratet arbeider for å redusere antall fritidsbåtulykker, og et av tiltakene er å få flere frivillige organisasjoner til å arrangere sjøvettaktiviteter.

Hindre at liv går tapt

Omtrent 1 million kroner blir fordelt på ulike prosjekter i Norge hvert år. Alt fra små prosjekt med 20-30 deltakere, til større arrangement som når ut til flere tusen deltakere har fått støtte tidligere.

Målet med tilskuddsordningen er å hindre at liv går tapt på sjøen, i elver og i nærheten av vann. Lag og organisasjoner fra hele Norge oppfordres til å søke.

– Med rekordstor aktivitet på sjøen de siste par årene, gjør de frivillige en uvurderlig innsats for å spre gode holdninger om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

– Barn og unge er flinke til å ta til seg ny kunnskap, og kan bidra til å dele sine gode holdninger med sine familiemedlemmer, legger han til.

Tilgang på nyttig materiell

De som får støtte via tilskuddordningen får mulighet til å bestille oppgaveheftene «Sjøvettboka» og «Vannviktig» som er til stor nytte i sjøvettopplæringen. Innholdet er tilpasset ulike aldersgrupper. En kan også bestille blyanter, sjøvettbuffer og gule markeringsvester til instruktører.

Her er Sjøvettboka tatt i bruk av speidere fra 2. Sandnes Sjøspeidere, som fikk i oppdrag å lære familien sin om godt sjøvett sommeren 2020, da speiderne måtte tenke alternativt opplegg på grunn av koronapandemien.
Her er Sjøvettboka tatt i bruk av speidere fra 2. Sandnes Sjøspeidere, som fikk i oppdrag å lære familien sin om godt sjøvett sommeren 2020, da speiderne måtte tenke alternativt opplegg på grunn av koronapandemien. Foto: Privat

Sjøfartsdirektoratet har også et gratis spill for iPad og iPhone som kan brukes i sjøvettopplæringen. Det heter «Sjøvettspillet» og er gratis i Appstore og Google Play.

Er du med i et lag eller en organisasjon som kunne tenke seg å drive sjøvettopplæring? Søknadsskjema for 2022 finner du på Sjøfartsdirektoratets nettsider. Her finner du også tilskuddsordningens retningslinjer og vilkår for å søke.

Søknadsfristen er 1.november 2021.