Etter en testperiode på utvikling av sniffere til bruk ved inspeksjoner, har Sjøfartsdirektoratet inngått en avtale verdt nærmere 14 millioner kroner med Norse Asset Solutions (NAS), som har utviklet snifferen. Selve dronene har flere bruksområder, blant annet å forbedre oljevern og hjelpe til i søk- og redningsarbeid, men hovedformålet til Sjøfartsdirektoratet er å sniffe svovelsyndere til sjøs – helt uten å måtte gå om bord.

– Denne dronen er den første i sitt slag som blir sammensatt og integrert som en ferdig pakke. Dette er den største kontrakten vi har, og vi er selvfølgelig veldig stolte, sier Joachim Hovland, operasjonsleder i NAS.

Kontrakten er inngått som et samarbeid mellom Kystverket, Kystvakten, Statens strålevern og Sjøfartsdirektoratet. Dronen sørger ikke bare for effektivisering av oppgaver, men også at det blir tatt mer nøyaktige målinger.

 

FØRST I VERDEN

– Tidligere hadde vi ikke mulighet til å kontrollere fartøy som seiler, men nå er vi de første i verden som systematisk bruker drone til denne typen arbeid. Dronen sørger dermed for å effektivisere måten vi kontrollerer svovelutslipp fra fartøy, sier Svein Erik Enge, sjefingeniør underavdeling inspeksjon, revisjon og beredskap.

For å kontrollere et skip som seiler må dronen ligge i eksosgassen i cirka 30 sekund, men aldri fly nærmere enn 50 meter. Når det er gjort returnerer den tilbake til kystvaktfartøyet, mens rapporteringen skjer underveis.

 

TÅLER NORSK KLIMA

Dronen er spesielt utviklet for å kunne tåle et hardt miljø med mye regn og vind. I tillegg har den lang flytid og en rekkevidde på hele tre mil.       

– Den har også infrarødt kamera og kamera med 30 x optisk zoom som kan brukes til søk, redning og inspeksjon, men også spaningsoppdrag for politi og tollvesen, sier Hovland.  

Det er kun en av sensorpakkene som kan benyttes samtidig foruten kameraene som er fast installert på dronene. Dersom Kystvakten flyr på oppdrag for Direktoratet for strålevern og atomberedskap vil det kun være deres sensor som er koblet til dronen. Skal dronen brukes til oljevern vil det høyst sannsynlig bli benyttet et infrarødt kamera eller kamera med optisk zoom.

– Det gjør at dronen kan brukes av flere instanser, en må kun bytte sensorpakke. En kan også bytte innhold på snifferen som benyttes slik at en kan detektere andre typer gasser. Det kan være nyttig under hendelser hvor det slippes ut farlige gasser, sier Enge.