– Vi har et mål med dette rundskrivet, og det er å få alle trygt hjem fra sjøen. Da må vi øke sikkerheten om bord, og dersom fiskeren ikke er uthvilt, ja, da kan han eller hun skape farlige situasjoner for seg selv og andre, forteller Jack-Arild Andersen, sjefsingeniør på underavdeling sjøfolk i Sjøfartsdirektoratet.

Han vil også benytte anledningen til å takke for godt samarbeid og nyttige innspill fra alle organisasjonene som har vært med i arbeidet.

– Det har vært avgjørende for at vi skulle komme i mål, sier Andersen.

Veiledningsrundskrivet som nå er klart, gir fiskerne to alternative måter å føre arbeids- og hviletid om bord:

  • Alternativ 1

Rederiet kan føre arbeids- og hviletid i samsvar med bestemmelsene i forskrift om arbeids- og hviletid på norske passasjer- og lasteskip mv kapittel 3. Dette kan gjøres ved å benytte skjema Skjemanummer: KS-0300 (Oppgave over sjøfolkenes hviletid) som kan lastes ned i Sjøfartsdirektoratets skjemaportal.

  • Alternativ 2

Rederiet kan utarbeide en vaktplan, driftsplan eller annet dokument som viser at krav til hviletid, slik det kommer frem av regelverket eller er regulert i tariffavtale, blir overholdt ved normal drift av fiskefartøyet.

Vaktplanen, driftsplanen, eller annet dokument, skal være tatt inn som en del av fiskefartøyets ISM system/sikkerhetsstyringssystem.

Bidragsytere

  • Norges Fiskarlag
  • Norges Kystfiskarlag
  • Fiskebåt
  • Pelagisk forening
  • Sjømannsforbundet
  • Det Norske Maskinistforbund