Fyrst og fremst er det viktig å understreka at AIS er bra og fornuftig, men vis omsyn og slå han av når båten ikkje er i bruk. Det er i alle fall ikkje naudsynt med AIS når båten står i hagen.

Spesielt for ferger kan detta vera ei utfordring då det fører til mange unødige AIS-mål på skjermane deira.