KLIMA: Kvoteplikten vil i første omgang gjelde kommersiell transport av varer eller passasjerer på skip med bruttotonnasje 5000 bruttotonn eller mer, og som er regulert under MRV-forordningen.

Klimagassene (GHG) som blir regulert omfatter karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O).

Kvoteplikten vil omfatte:

  • Alle GHG-utslipp fra skip som går mellom havner i EU
  • Halvparten av GHG-utslippene fra reiser mellom EU-havn og havn i tredjeland (havn utenfor EU/EØS)
  • Alle GHG-utslipp fra skip som ligger til kai i en EU-havn

Norske havner vil i denne sammenheng regnes som EU-havner.

Miljødirektoratets nettsider kan du lese mer om EUs klimakvotesystem.

Gratis webinar

Miljødirektoratet vil arrangere et webinar hvor de introduserer kvotesystemet og skipsfartens inkludering den 24.august fra klokken 09.30 – 12.00.

Webinaret er gratis å delta på, og tar opp hvilke krav som blir gjeldende og hva aktører i skipsfarten bør være klare over.

  • Mer informasjon og påmelding til webinaret finner du HER.