De internasjonale skipsfartsorganisasjonene fjerner betegnelsen «High Risk Area (HRA)» i de vestlige delene av det indiske hav fra 1. januar 2023.

Sjøfartsdirektoratet velger å avvente noe for å følge utviklingen og aktiviteten i de aktuelle havområdene og opprettholder forhøyet MARSEC/ISPS nivå for norskflaggede skip på nivå 2, se info Sikringsnivå for norske skip - Sjøfartsdirektoratet