Lars Alvestad, fungerende sjøfartsdirektør.
Lars Alvestad, fungerende sjøfartsdirektør.

– Dagen i dag markerer starten på et viktig internasjonalt forsknings- og utviklingssamarbeid for fremtidens skipsfart. Å redusere miljøavtrykket er høyt prioritert for norske myndigheter og Sjøfartsdirektoratet. For å nå de nasjonale og internasjonale målene må endringstakten økes. Ny teknologi gir enorme muligheter, men det er nødvendig med ytterligere forskning, retningslinjer og forskrifter for å sikre at teknologien implementeres trygt og effektivt, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Forumet vil bestå av forskning, faktakunnskap og ledelse innen teknikk og regulering.

– Sjøfartsdirektoratet ser fram til å utveksle kunnskap i MTF på tvers av landegrensene. Vi håper dette vil rette global oppmerksomhet mot grønn teknologi og digitalisering, samt standardiserte løsninger for å gjøre skipsfarten grønnere og mer effektiv, sier Alvestad.

Samler faglig kompetanse

Når ny teknologi skal utvikles og tas i bruk, må det gjeldende regelverket være oppdatert for å kunne ivareta sikkerheten til personer, eiendeler og miljø. MTF ønsker å samle faglig kompetanse for å kunne hjelpe IMO og skipsfartsnæringen med å navigere seg gjennom både tekniske og regelverksmessige utfordringer.

Sentrale satsingsområder for forumet vil være energieffektivitet, alternative drivstoffer og økt bruk av autonome fartøy. MTF-medlemmene vil dessuten samarbeide om forskningsprosjekter og bruke regelverkskompetansen til å tilby skipsfartsnæringen objektiv rådgivning.

Forumets arbeid vil bli publisert, og medlemmene vil dele sin kunnskap og invitere til innspill fra andre aktører i den maritime næringen.

– På den måten blir det lettere å teste og innføre ny teknologi på en effektiv og sikker måte, samtidig som det vil bidra til utforming av et globalt regelverk, sier Alvestad.

Ledes av styringskomité

MTF ledes av et styrende organ med én representant fra hvert medlem. Denne styringskomiteen har ansvar for å treffe beslutninger og føre tilsyn med arbeidet MTF gjør.

Medlemmene av styringskomiteen er Chris Wiernicki (ABS), Knut Ørbeck-Nilssen (DNV), Hideaki Saito (MLIT), Nick Brown (LR), Lars Alvestad (Sjøfartsdirektoratet), Hiroaki Sakashita (ClassNK) og Brian Johnson (MCA).

Det er opprettet en fast arbeidsgruppe som skal rapportere til hovedorganet, og et sekretariat som skal lede administrasjonen.

– Våre sju organisasjoner går sammen om å tilby hele den maritime næringen teknisk og juridisk rådgivning. Utviklingen i den maritime bransjen skjer raskere enn noen gang, og behovet for gode råd øker i takt med at ny teknologi innføres. Vi ser fram til å samarbeide om å hjelpe skipsfartsnæringen og IMO med å håndtere de grunnleggende teknologiske utfordringene som den maritime næringen står overfor, sier MTFs styringskomité.