1. mai 2010 ble det innført obligatorisk båtførerbevis i Norge. Siden den tid har Norsk Test as, på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet, stått for drift av båtførerregisteret og organisering av båtførerprøven. I løpet av denne perioden har det blitt utstedt ca. 175 000 båtførerbevis, og det er ca. 350 000 personer registrert i båtførerregisteret.

 

- Sjøfartsdirektoratet er fornøyd med samarbeidet og vi mener at Norsk Test har utstedt bevisene raskt, svart godt på henvendelser og fungert som en god samarbeidspartner på utvikling av test og spørsmål, sier leder av seksjon for fritidsfartøy, Petter A. Søreng.

 

Sjøfartsdirektoratet har valgt å benytte seg av opsjonen til å forlenge avtalen for nye fem år. På bildet ser vi administrerende direktør Bernt Nilsen i Norsk Test AS og Petter A. Søreng fra Sjøfartsdirektoratet ved signering av avtalen.

 

Båtførerbeviset er et anerkjent offentlig kompetansebevis som skal sørge for at kandidatene besitter viktig teoretisk kunnskap, som er nødvendig for et trygt båtliv. I den kommende perioden vil en sammen sørge for ytterligere profesjonalisering av testgjennomføringen, blant annet gjennom økt fokus på å avdekke juks.

 

- Norsk Test er takknemlige for fortsatt tillit, og vil via sine nærmere 400 testsentre landet rundt gjøre sitt ytterste for å drifte båtførerprøven på en god måte i årene fremover. Denne avtaleforlengelsen er et viktig bidrag for utviklingen av Norsk Test med sitt hovedkontor i Kirkenes, sier administrerende direktør Bernt Nilsen.