Sjekkliste for årets fokusområde

  • Publisert: 02.01.2018

Sjøfartsdirektoratet har som kjent valgt å ha ekstra fokus på sikkerhetsstyring og operasjonelle forhold om bord på mindre fartøy i 2018. Sjekklisten vil være et nyttig verktøy for rederiene i forkant av et eventuelt tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet.

A surveyour in uniform boarding a fishing vessel.
Det kan være nyttig å gå gjennom sjekklisten i forkant av et eventuelt tilsyn.
FOTO: Steinar Haugberg, Sjøfartsdirektoratet

Årets kampanjesjekkliste er spisset inn mot operasjonelle forhold om bord på fartøyet. Det har vist seg at denne delen av sikkerhetsstyringssystemene er mangelfulle, og Sjøfartsdirektoratet ønsker å fokusere på det som viser seg å være de direkte årsakene til at sjøfolk skader seg om bord på fartøyene.

Fokusområdet er presentert i Sjøfartsdirektoratets årlige rapport «Fokus på risiko», som ble lansert på Sjøsikkerhetskonferansen 27. september. I rapporten finner en blant annet gode råd til hvordan man lykkes med etableringen av et sikkerhetsstyringssystem, inspektørenes sjekkliste for fokusområdet samt Sjøfartsdirektoratets analyse av risikobildet for 2017.

Sjekklisten finner du her.

Til toppen