Gjeldende sikringsnivå for norske skip finner du her.

Skipet sto i brann, og tiltak for å avhjelpe situasjonen ble iverksatt. Et annet skip, KOKUKA COURAGEOUS, er også rapportert angrepet i samme område.

- Vi ser alvorlig på situasjonen og ber norske skip i området om å vise høy aktsomhet og årvåkenhet. Vi kjenner til at fem norske skip befinner seg i området nå, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Grunnet Fujairah-angrepene 12. mai og dagens angrep råder Sjøfartsdirektoratet norske skip å utvise høy aktsomhet og årvåkenhet i regionen.

Selv om det ikke er full klarhet i bakgrunnen for disse angrepene er Sjøfartsdirektoratets råd, med bakgrunn i dagens hendelse, inntil videre å redusere transit i iransk farvann til et minimum.

- Vi følger situasjonen nøye og er i tett dialog med næringsorganisasjoner og andre aktuelle myndigheter, legger Alvestad til.

Sjøfartsdirektoratet hever sikringsnivå til ISPS 2 for norske skip i området avgrenset av posisjonene mellom N25,00o og N28,00o og mellom E54,00o og E58,00o.

FRONT ALTAIR er ikke norskregistrert og spørsmål knyttet til hendelsen på dette skipet må derfor rettes til rederiet eller flaggstaten.