Høyner sikkerhetsnivået for skip i havnebyen Fujairah

  • Publisert: 13.05.2019

Med bakgrunn i hendelsene med flere skip i havnebyen Fujairah ved Omanbukta, høyner Sjøfartsdirektoratet midlertidig sikkerhetsnivået for norske skip i området fra ISPS1 til ISPS2.

Raise of MARSEC Security level

Bakgrunn for økning i sikkerhetsnivå er begrunnet med at vi ikke vet eksakt hva som har skjedd, og ser det derfor som hensiktsmessig å øke årvåkenheten for norske skip i området. Når en vet mer om hva som har skjedd, kan det føre til at sikkerhetsnivået vil bli regulert på nytt.

Den eksakte geografiske avgrensingen vil bli formidlet til de aktuelle skip gjennom blant annet Norges Rederiforbund.

Les også: Varsler norske skip ved Gulfen

Til toppen