– Jeg synes det er flott at vi har ansatte som engasjerer seg utover sine kjerneoppgaver i direktoratet. Sjøfartsdirektoratet har forpliktet seg til mangfold og likestilling ved rekruttering. Selv om vi er på god vei, har vi nok et stykke igjen – særlig når det gjelder lederstillinger. Derfor er det viktig for oss å signere WISTA Norway sin «40 by 30»-kampanje, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Arne-kampanjen

Bianca Louise Larsen har vært initiativtaker til Arne-kampanjen.
Bianca Louise Larsen har vært initiativtaker til Arne-kampanjen. Foto: sdir

Bianca Louise Larsen, som har vært initiativtaker til Arne-kampanjen, forklarer at kampanjen oppsto spontant i et kommentarfelt i DN Kvinners Facebook-gruppe.

Anita Krohn Traaseth startet et innlegg der som viste til den nederlandske Peter/Petra-kampanjen. Den har fokus på at finnes like mange toppledere som heter Peter, som det finnes kvinnelige toppledere.

Navnet «Arne» oppstod her med henvisning til serien «Lykkeland». Her sliter Anne på 70-tallet med å få seg jobb, men bytter navn til Arne i en søknad og blir plutselig innkalt til intervju.

– Selv om det var mange som var enige i at den nederlandske kampanjen var en artig måte å drive kampanje på, var det ingen som handlet eller satte i gang.

Lørdag 29. januar foreslo jeg i kommentarfeltet å starte en lignende kampanje i Norge og byttet med en gang navn til Arne på LinkedIn. Camilla Solheim, Jannicke Bakke-Olsen og Rina Sunder fulgte opp med det samme. Navnet Arne kom til i kommentarfeltet referert fra tidligere undersøkelser i det norske næringsliv.

– Det finnes like mange toppledere som heter Arne i Norge, som det finnes kvinnelige toppledere, sier Bianca Louise Larsen, som til vanlig jobber med kompetanseutvikling i avdeling for operativt tilsyn som senioringeniør ved tilsynskontoret i Trondheim.

Kampanjen har skutt fart på LinkedIn, og mange hundre kvinner har byttet navn til Arne. Flere menn viser sin støtte ved å ta navnet Anne. Tidligere statsminister og nåværende Høyre-leder Arne Erna Solberg er blant dem som har skiftet navn.

40by30-kampanjen

Caroline Whittle er styremedlem i WISTA
Caroline Whittle er styremedlem i WISTA Foto: sdir

Norge er ett av verdens mest likestilte land, men ifølge Norges Rederiforbunds konjunkturundersøkelse fra 2020 er det bare 15 prosent kvinnelige ledere innen shipping. Det naturlige ville være en 50/50-fordeling.

Kampanjen har som mål å få bedrifter og organisasjoner til å forplikte seg til å jobbe aktivt med å nå målet om 40 prosent kvinner i ledelsen innen 2030 – derav "40 by 30"-kampanjen til WISTA (Women’s International Shipping & Trading Association) Norway.

– For at shippingbransjen skal skinne som én av de mest spennende og internasjonale bransjene vi har i Norge, må vi ta aktive valg for mer mangfold og ha kjønnsbalansen i tankene når nyansatte, mellomledere, toppledere og styrer skal velges.

Bransjen trenger sårt flere kvinnelige rollemodeller. Så på vegne av medlemsorganisasjonen WISTA Norway, når vi feirer kvinnedagen, feirer vi våre mannlige og kvinnelige medlemmer, våre kolleger og venner.

Sammen skal vi gjøre shipping enda mer attraktivt og hente inn talenter ved å fremstå som den mest fremtidsrettede næringen med de mest interessante og krevende problemstillingene, sier Caroline Whittle, som i tillegg til å være markedsføringssjef i direktoratet er styremedlem i WISTA Norway.

Hun påpeker også at det er veldig positivt at direktoratet har gitt sin støtte til aksjonen ved å signere 40by30-oppropet fra WISTA, i likhet med mange andre inkludert Norges rederiforbund, Grieg Star, Skuld, Norwegian Hull Club og Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi.