-Det er positivt at dette trekkes frem i statsbudsjettet. For Sjøfartsdirektoratet vil et samarbeid med Statens vegvesen i denne saken være en viktig forutsetning i forhold til fremdrift og mulig realisering, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

I forslag til statsbudsjett heter det at forutsetningene for et slikt utviklingsprosjekt er et tett samarbeid mellom Statens vegvesen og Sjøfarsdirektoratet. Det må utvikles et regelverk for passasjerskip med hydrogendrift parallelt med arbeidet med utviklingsprosjektet hydrogen/elektrisk drevet ferje. Statens vegvesen starter opp dette arbeidet nå. Planlagt driftsoppstart for en hydrogen/elektrisk drevet ferje er i 2021.

-Sjøfartsdirektoratet har allerede fått gode tilbakemeldinger på sin involvering i nye og innovative prosjekter som den elektriske bilfergen Ampere og turistfartøyet Vision of The Fjords. At vi nå blir involvert tidlig i denne prosessen er viktig for at prosjektet skal kunne nå sin målsetning, sier Akselsen.