Sintef og Sjøfartsdirektoratet utvikler Fritidsbåtplattformen i samarbeid med Kystverket, Hovedredningssentralen, Redningsselskapet, Politidirektoratet og Kongelig Norsk Båtforbund.

Samarbeidet har vært preget av digitale møter mellom aktørene, men i mai fikk partnere anledning til å treffes fysisk i Trondheim. Der ble første demonstrasjon av Fritidsbåtplattformen vist, og gruppene ble bedre kjent på tvers, noe som gav inspirasjon til gode diskusjoner og innspill til det videre arbeidet.

I demoen var det lagt inn data for fritidsbåtulykker fra både Redningsselskapet og  Sjøfartsdirektoratet. Det var også supplert med data fra ulykker med næringsfartøy, noe Sjøfartsdirektoratet har et rikt utvalg av.

- På den måten fikk vi testet ulike ting i systemet, blant annet bruk av ulike filtre og sorteringer, samt få frem alle de ulike hendelsene som markeres på et kart og som igjen kan klikkes på for å gå nærmere inn i datagrunnlaget, forteller Sverre Flatebø, seniorrådgiver i seksjon for risikostyring og analyse.

Spilte inn ulike behov

En tentativ «bruker-case» ble også laget, der gruppen så for seg aktuelle behov de ønsket å løse eller vise med fritidsbåtplattformen.

- Ved å «leke» i systemet kunne vi finne ut av det som var mulig, samt å spille inn behov for utvikling på eksisterende funksjoner, og ideer/behov som foreløpig ikke var inkludert, sier Flatebø.

Et behov som har blitt spilt inn tidligere, er at det trengs ulik tilgangsstyring per organisasjon, og det ble også testet ut. En slik funksjonalitet er viktig da det kan tenkes at data fra en partner er taushetsbelagt, og dermed havner under bestemmelser om personvern. Samtidig kan det være aktuelt for plattformen å samle inn slik data og informasjon slik at de er systematisert og tilgjengelige for den aktuelle partneren. Det virket som om dette behovet lot seg løse i systemet.

Stor nytteverdi

Partnergruppen består av organisasjoner med ulike tilnærminger og roller knyttet til sjøsikkerhet.

- Vi ser allerede i demoen at kombinasjon av ulike databaser i en felles plattform har stor nytteverdi, men også at det krever et godt arbeid med terminologi, personvern og generell datahåndtering, slår Flatebø fast.

Gjennom en interessant demotest, gode diskusjoner og mange innspill, merket vi stor motivasjon og god tro på at fritidsbåtplattformen er et produkt som alle partnerne i prosjektet vil få stor nytte av. Det vil også forenkle og forbedre mye i arbeidsprosessen med å redusere antall ulykker og konsekvensene av ulykker med fritidsbåter.

Besøk hos Sintef og NTNU

I tillegg til å videreutvikle fritidsbåtplattformen, fikk gruppen også en introduksjon av Sintef med forskningssjef Hans Torvatn. Han orienterte om Sintefs organisering og deltagelse i aktuelle forskningsprosjekter, og det ble også et besøk til NTNU på Brattøra.

- Der fikk vi en innføring i arbeidet med Milliampere 2, en autonom ferje for transport av passasjerer mellom A og B, samt en prøvetur med fergen, sier han.

Ferjen skal seile uten mannskap om bord. Da er det mange sensorer og systemer som skal testes og fungere hundre prosent for å kunne gi tilfredsstillende sikkerhet og dernest bli godkjent av Sjøfartsdirektoratet til slik bruk.