Fartøyet ble tilbakeholdt i Ålesund etter en havnestatskontroll der inspektørene fra Sjøfartsdirektoratet også kontrollerte svovelinnholdet i drivstoffet. Svovelinnholdet ble målt til 1,185%, vesentlig over det svovelinnholdet på 0,10 % som er tillatt i farvannet skipet befant seg i.

Skipet blir tilbakeholdt i henhold til det internasjonale regelverkert for denne typen overtredelser inntil rederiet kan fremvise en bankgaranti for at et overtredelsesgebyr blir betalt. Sjøfartsdirektoratet vil fastsette overtredelsesgebyret ut fra regelverket i Skipssikkerhetsloven.

Håndholdte målepistoler gjør det enkelt for Sjøfartsdirektoratets inspektører å raskt foreta en analyse av svovelinnholdet i drivstoffet. Verdier over de tillatte gjør at prøver blir tatt for videre analyse og bekreftelse.

- Målepistolene gjør at vi kan ta flere kontroller raskere og enklere enn tidligere, og funnene viser at det er all grunn til å gjennomføre slike kontroller. Skipsfarten har stadig økende fokus på miljø, og svovel er et stoff som er skadelig for både miljø og helse, sier avdelingsdirektør Torbjørn Havnerås i Sjøfartsdirektoratet.

Tilbakeholdelsen i år er den andre etter en tidligere tilbakeholdelse av samme årsak.