- Ved funn av for høyt svovelinnhold i drivstoffet så er det rutine å holde skipet tilbake inntil de har fremskaffet en bankgaranti. Garantien er nødvendig med tanke på et mulig overtredelsesgebyr i ettertid, sier avdelingsdirektør Torbjørn Havnerås i Sjøfartsdirektoratet.

Det forhøyede svovelinnholdet ble avdekket av ved bruk av direktoratets nyanskaffede målepistoler, som gjør kontroll av svovelinnhold mer effektivt og sparer store ressurser. Pistolen tar kun en hurtiganalyse, slik at en mer grundig analyse vil danne grunnlaget for vurdering av overtredelsesgebyr. I dag har direktoratet totalt 6 måleapparater av denne typen.

- Det er økt fokus på miljø, og svovel er skadelig både for miljø og helse. Derfor er dette også en viktig del av våre kontroller, noe som også er i tråd med de ønskene som Miljøverndepartementet har, sier Havnerås.

Skipet, som ble tilbakeholdt i Egersund, vil kunne seile videre når bankgaranti er på plass. Deretter vil resultatene fra den mer grundige drivstoffanalysen avgjøre hva som skjer videre med saken – enten da at saken legges bort eller at det jobbes videre med et mulig overtredelsesgebyr.