– Nå skal det stilles strengere kompetansekrav til de som kjører fritidsbåter med høy fart. Regjeringens overordnede målsetning med båtpolitikken er å legge til rette for et trygt båtliv, og vi har en visjon om at det ikke skal skje ulykker med omkomne eller hardt skadde med fritidsbåt. Derfor gjør vi disse endringene, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet. 

– I høye hastigheter har fritidsfartøy et stort skadepotensial både for de om bord og for omgivelsene dersom noe går galt. Sjøfartsdirektoratet mener det er positivt at den store utredningsjobben som ble gjort nå, resulterer i krav til både minstealder og kvalifikasjon, sier fungerende sjøfartsdirektør, Lars Alvestad. 

Viktig arbeid

Sjøfartsdirektoratet gjennomførte våren 2021 en høring av nytt regelverk for førere av fritidsbåter. Regelverket foreslo blant annet et eget kompetansebevis for førere av fritidsbåter som kan oppnå 50 knop eller mer. Det ble også foreslått en felles teoretisk del og deretter en modul som er tilpasset enten høyhastighetsbåt (typisk RIB) eller  vannscooter. I tillegg ble det foreslått en aldersgrense på 18 år for å kjøre høyhastighetsbåter.

–  Innføring av høyhastighetsbevis vil gi økt kunnskap og fokus på farene knyttet til høy hastighet. Forhåpentligvis vil det også være bevisstgjørende for førere av høyhastighetsfartøy som går under 50 knop. En stor takk er på sin plass til alle som har vært involvert i dette viktige arbeidet for økt sikkerhet, sier Alvestad.

Det er viktig å sikre tilstrekkelig dekning av kurstilbydere og instruktører før nytt regelverk trer i kraft. For at båtførere og kurssentre skal ha god tid til å innrette seg etter de nye kravene, foreslås det at nytt regelverk trer i kraft våren 2023.

 

Fakta:

Regjeringen la i 2019 frem Meld. St. 30 Samhandling for betre sjøtryggleik, som inneholdt en rekke tiltak på fritidsbåtområdet. Sjøfartsdirektoratet har i etterkant utarbeidet en rapport om innføring av et høyhastighetsbevis og et krav om bruk av dødmannsknapp, og avholdt i 2021 høring av et nytt regelverk.

Lenke til høringen

Hele pressemeldingen fra regjeringen kan du lese her