ÅPEN DAG: For første gang siden 2019 åpner direktoratet dørene igjen, dagen før Sjøsikkerhetskonferansen. Se hele programmet nederst i denne artikkelen.

Det blir arrangert et felles program på formiddagen, en «minikonferanse» med korte innlegg om dagsaktuelle temaer. Etter lunsj kan en sette seg opp på møter med fagpersoner og saksbehandlere fra de ulike avdelingene i Sjøfartsdirektoratet.

 

Aktuelle temaer:

 • Arbeids- og levevilkår for sjøfolk
 • Miljøkrav
 • Ny teknologi
 • Digitale tjenester
 • Personellsertifikater/STCW
 • Refusjonsordningen/nettolønnsordningen
 • Gebyrer
 • Sertifikater/dokumentbehandling
 • Tekniske spørsmål – bygging, utrustning og drift
 • Melde- og rapporteringskrav til ulykker
 • MARPOL 

 

Bookinglistene for møter med fagavdelinger og saksbehandlere legges fram utenfor konferanserommet.

Arkivbilde fra Åpen dag i 2018.
Arkivbilde fra Åpen dag i 2018. Foto: Marit Nilsen / Sjøfartsdirektoratet

Både underavdeling Sjøfolk og Skipsregistrene stiller i tillegg på stands i foajeen. De vil svare på spørsmål om henholdsvis automatisk utstedelse av personlige maritime sertifikat (APS) og innflagging til NIS/NOR.

 

Påmelding

Dersom du melder deg på Sjøsikkerhetskonferansen får du velge om du vil delta på Åpen dag i påmeldingsskjemaet.

Dersom du ikke skal delta på Sjøsikkerhetskonferansen, men allikevel ønsker å delta på Åpen dag, kan du benytte deg av denne påmeldingslenken.

Åpen dag avsluttes med en hyggelig middag for deltakerne på kvelden, med sosialt samvær og god mat og drikke.

 

For generelle spørsmål, ta kontakt med Eivind Kallevik på 93691561 eller eika@sdir.no.

 

 

Åpen dag – program

 
 

 


10.00

Velkommen

 
 

Knut Arild Hareide, sjøfartsdirektør


10.10

Praktisk info

 
  Eivind Kallevik, rådgiver Kommunikasjon og samfunnskontakt

10.15

Aktivitetsstatus nybygg og ombygging

 
  Torleif Løvvig Bertelsen, senioringeniør Fiskefartøy

10.30

Funn etter tilsyn

 
 

Thomas Angell Bergh, underdirektør Inspeksjon, revisjon og beredskap


10.50

PAUSE - Kaffe, frukt og mingling

 
   

11.00

Klar for 55 - EUs tiltakspakke for å redusere utslipp fra skipsfarten

 

  Linda Bruås, avdelingsdirektør Regelverk og internasjonalt arbeid

11.20

Status prosjekter med ny teknologi

 
  Nils Haktor Bua, seksjonssjef Seksjon for ny maritim teknologi

11.40

Status digitalisering

  

Sverre Rossebø, underdirektør IT, arkiv og servicekontor


 12.00

LUNSJ - serveres i foajeen

12.30 -  15.00

MØTEVIRKSOMHET

 

 18.30 - 21.00

Kveldsarrangement

 

 

Middag og mingling