Sjøfartsdirektoratet sin bekreftelse kan lastes ned som PDF og bringes om bord: Provisional Certificates of Nationality Registry and Continuous Synopsis Records (CSRs)

Kopier av sertifikatene bes akseptert også i havnestatskontroller.

Til tross for at Sjøfartsdirektoratet ikke har innført disse sertifikatene elektronisk enda, velger vi denne løsningen i den pågående situasjonen.

Vanligvis vil Midlertidige Nasjonalitetsbevis bli utstedt ved norske utenriksstasjoner og bragt om bord i original. På grunn av Covid-19, er det dessverre ikke gjennomførbart.

Det samme gjelder for CSR-dokumenter som ikke kommer om bord i original på grunn av utfordringer med post- og budtjenester.

Vi ber derfor alle inspektører om å akseptere kopier.

Vennligst rett spørsmål knyttet til dette til Sjøfartsdirektoratet, avdeling Skipsregistrene på telefon  52 74 50 00 eller e-post post@nis-nor.no.