Det betyr også at Sjøfartsdirektoratet sine inspektører som gjør havnestatskontroller, nå går om bord i utenlandske skip som anløper norske havner med samme fokus.

 

Detaljene finner dere i PSCircular 97 .