Paris Memorandum of Understanding on Port State Control (Paris MoU) avholdt sitt 53. komitémøte fra 28. september til 2. oktober 2020Møtet skulle opprinnelig ha funnet sted i Romania i mai 2020, men på grunn av reiserestriksjoner i mange land ble møtet utsatt, og omsider holdt virtuelt. En viktig sak på agendaen var hvilke konsekvenser covid-19 har fått og vil få for havnestatskontrollvirksomheten og hvordan vi kan håndtere disse utfordringene. 

Inspeksjonskampanjer utsatt

En viktig sak på agendaen var hvilke konsekvenser covid-19 har fått og vil få for havnestatskontrollvirksomheten og hvordan vi kan håndtere disse utfordringene. Paris MoU oppfordrer alle medlemslandene til å ha et særlig fokus på sjøfolks rettigheter i denne tiden (se PSC circular 97). Det ble besluttet at alle planlagte inspeksjonskampanjer vil bli forskjøvet med ett år. Komitéen besluttet også at det skal gjennomføres en inspeksjonskampanje på polarkoden i 2022.  

Videre ble det tatt en prinsipiell avgjørelse om at Paris MoU skal dele inspeksjonsdata i bulk med utvalgte samarbeidspartnere, herunder klasseselskaper, slik som man gjorde inntil for to år siden. Dette er en sak som Norge har vært særlig opptatt av og arbeidet for. 

Stor deltagelse

Alle de 27. medlemslandene i Paris MoU-samarbeidet deltok. Det samme gjorde representanter fra EMSA, EU-kommisjonen, IMO, ILO og representanter fra Tokyo MoU, Caribbean MoU, Indian Ocean MoU, Mediterranean MoU, Riyad MoU, Abuja MoU og US Coast Guard

Fra Sjøfartsdirektoratet deltok senioringeniør Thor Clausen, seniorrådgiver Gerd Lise Søiland og underavdelingsdirektør Thomas Angell Bergh fra avdeling for Operativt tilsyn. De kan melde om et effektivt og godt møte, omstendighetene tatt i betraktning. Møteleder (chairman i Paris MoU, Brian Hogan) styrte møtet fra hjemmekontor i Dublin, mens resten av Paris MoU-sekretariatet satt på kontorene sine i den Haag, ledet av generalsekretær Luc Smulders. Sammen sørget disse for at møtet gikk over all forventning. Det var få tekniske problemer og møtedeltakerne virket også godt forberedt.  

Tidspunkt for neste møte i PSCC er uavklart grunnet den pågående pandemien. 

 

Paris MoUs egen pressemelding fra møtet finner du her.