Dette følger av NIS-loven § 13. Tidligere var sanksjonsmulighetene for brudd på fartsområdebegrensningene sletting fra skipsregisteret eller straff.

Mer fleksibelt regelverk

Nå har direktoratet fått et mer fleksibelt regelverk som åpner for å sanksjonere med overtredelsesgebyr dersom skipet ikke forholder seg til de fartsområdebegrensingene som gjelder når NIS-skip drifter mellom norske havner med last eller passasjerer, eller går i fast rute med passasjerer mellom norsk og utenlandsk havn.

Sjøfartsdirektoratet har erfaring med ileggelse av overtredelsesgebyr etter skipssikkerhetsloven med tilhørende forskrifter.

Har skjerpet kontrollen

Direktoratet håper at den nye hjemmelen knyttet til fartsområdebegrensninger vil medføre effektiv sanksjonering også for denne typen overtredelser, og at det vil bidra til økt overholdelse av fartsområdebegrensningene for NIS-skip.

Reglene trådte i kraft fra og med 1. juli 2020, og Sjøfartsdirektoratet har skjerpet kontrollen av fartsområdebegrensningene fra dette tidspunktet.