At enkelte tilsyn kan gjøres digitalt har lenge vært en del av direktoratets fremtidsplanerOg da pandemien i fjor satte begrensninger for fysiske tilsyn om bord i fartøyble fjerntilsyn etablert som en mulighet innenfor enkelte tilsynstyper for å begrense fysisk tilstedeværelse. Nå skal erfaringene fra covid-tiden videreutvikles på et nyopprettet fjerntilsynssenter, med store vegghengte skjermer for direkteoverføring av tilsyn, og gjennomgang av tilsendt dokumentasjon.

Pandemien ga fortgang i planene

- Under koronapandemien måtte vi snu oss fort rundt og finne nye måter å gjennomføre enkelte tilsyn på. Dette var nye måter å jobbe på som vi ikke hadde fått planlagt, men var noe vi hadde sett for oss at ville komme en gang i fremtiden.  

 Samtidig så vet vi at det skjer en rivende utvikling, og det er denne vi ønsker å posisjonere oss for, sier Janne Urdal Aursland, som er underdirektør i Sjøfartsdirektoratet. Hun forteller at de har lært utrolig mye det siste året, både av hva som er mulig i dag, og ikke minst hva som ikke fungerer like godt.  

Catho Spissøy er ansatt som sjefingeniør ved det nye senteret, mens Andreas Åberg har fått stillingen senioringeniør. Mens Spissøy har bakgrunn fra inspektørteamet i direktoratet og har jobbet mye med oppfølging av nybygg i utlandet, har Aaberg lang erfaring fra underavdeling passasjerskip. Sammen skal de to bygge opp, utvikle senteret og metoder for fjerntilsyn, og ser for seg å begynne med noen pilotprosjekter.  De vil også ha tett kontakt med klasseselskapene, som også jobber med å etablere fjerntilsyn som ny tilsynsmetodikk.  

Mange muligheter

- Vi har sett at fjerntilsyn er godt egnet for revisjoner, og tror også det vil være et godt alternativ for tilsyn som gjøres for å følge opp pålegg ustedt under fysiske tilsyn. Ved ulykker og hendelser vil det også kunne være aktuelt å få strømmet dykkerundersøkelsene direkte hit, sier Spissøy. Han har selv utført en rekke fjerntilsyn det siste året særlig rettet mot bygging av nye fartøy i utlandet. Kollega Åberg mener også at en i større grad vil kunne dra nytte av ekspertisen på de ulike fagavdelingene i direktoratet.  

- Her har vi også mulighet til å hente inn våre interne eksperter på ulike fagområder. Når en inspektør er ute på tilsyn kan de ringe hit og få oppfølging fra dette senteret, og andre fagpersoner her på huset. Under avanserte tilsyn kan vi benytte kompetansen som er her, i stedet for at vedkommende må reise ut. Det er veldig tidsbesparende, sier han.   

Fortsatt fysiske tilsyn

Det er likevel ikke noe mål for direktoratet at alle tilsyn skal bli digitale i fremtiden.  

- Vi vil aldri kunne erstatte fysiske tilsyn helt, og det er heller ikke noe vi ønsker. Men i dag bruker vi mye tid og ressurser på tilsyn, som godt kan gjøres digitalt. Vi rigger oss for fremtiden, sier Urdal Aursland. 

 

Denne saken ble først publisert i dette magasinet fra juni i år. Les flere saker fra Sjøfartsdirektoratet ved å bla i magasinet under.


Skipsfarten: En næring for fremtiden