Et enklere brukergrensesnitt, forbedret funksjonalitet og bedre visning på mobile plattformer skal gjøre verktøyet lettere tilgjengelig for brukerne.

- Risikovurderingsverktøyet er et hjelpemiddel for å avdekke farer ved de ulike arbeidsoppgavene som utføres om bord på fiskefartøy eller mindre lasteskip. Fra 1 juli 2017 vil det være krav til at redere som har fiskefartøy med bruttotonnasje under 500 skal operere med et sikkerhetsstyringssystem, og dette verktøyet vil hjelpe fartøyeiere med å oppfylle kravet. Brukeren kan vurdere risiko, lage handlingsplaner og iverksette tiltak for å bedre sikkerheten om bord, sier seniorrådgiver Hilde Stange.

Sjøfartsdirektoratet har tidligere tilbudt risikovurderingsverktøyene FiskRisk og LastRisk på separate nettsteder. Disse nå er slått sammen til en oppdatert tjeneste på direktoratets hovedside.

- Blant forbedringene er muligheten til å kopiere data fra et fartøy til et annet, noe våre brukere har etterlyst. Vi har også rettet en del feil, forbedret brukeropplevelsen og gjort andre endringer, sier Stange.

Målgruppen for verktøyet er hovedsakelig små rederier med et mindre antall fartøy eller virksomheter med kun ett fartøy. Disse har tradisjonelt ikke kjøpt inn kommersielle systemer for sikkerhetsstyring. Det er imidlertid ingenting i veien for at verktøyet også kan brukes av store rederier med en omfattende kompleksitet i driften, fordi verktøyet gir mulighet til å tilpasse innholdet etter behov.

Gå til risikovurderingsverktøyet