SIKRINGSNIVÅ: Alle norskflaggede skip oppfordres sterkt til å unngå seilas i Rødehavet.

Bakgrunnen for reguleringen er de mange angrepene og forsøkene på angrep mot sivile skip de siste ukene. Utviklingen er knyttet til Operation Prosperity Guardian, som har identifisert nye potensielle angrepsmål.

Hevingen av sikringsnivået gjelder inntil videre og har ingen sluttdato. Vi følger og vurderer situasjonen kontinuerlig.

Les mer om sikringsnivå for norskflaggede skip her.