– Sjøfartsdirektoratet jobber tett med rederi og klasseselskap for å identifisere den konkrete årsaken til blackouten. I tillegg bistår vi både politiet og havarikommisjonen i deres arbeid, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Sjøfartsdirektoratet har blitt varslet av rederiet om at de ønsker å forflytte skipet til verksted i Kristiansund for å påbegynne utbedring av skader.

– Vi er forberedt på å samarbeide med rederiet og andre relevante instanser om å finne løsninger for dette, sier Alvestad.

Hvilke krav som vil bli stilt for å forflytte skipet vil bli avklart så raskt som mulig.

Sjøfartsdirektoratet har i dag fått mange spørsmål knyttet til sikkerhet på andre tilsvarende fartøy. I det arbeidet som direktoratet nå gjør om bord, er det stort fokus på å avdekke om det kan være forhold ved hendelsen, teknisk eller operasjonelt, som kan ha betydning for andre fartøy. Arbeidet er ikke ferdig og direktoratet vil raskt gå ut med informasjon om slike forhold skulle bli avdekket.

– Etter ulykken i 2007 med ankerhåndteringsskipet Bourbon Dolphin gikk vi etter kort tid ut med en foreløpig sikkerhetstilrådning basert på de opplysningene vi etterhvert fikk. Skulle vi få informasjon i den gjennomgangen som nå pågår, som vi mistenker kan berøre andre skip, skal en ikke være i tvil om at vi kommer til å informere raskt om dette og eventuelt anbefale midlertidige tiltak, påpeker Alvestad.