Nye regler for fartøy under 24 meter som fører inntil 12 passasjerer

  • Publisert: 23.01.2020

Sjøfartsdirektoratet har ferdigstilt en ny forskrift for fartøy under 24 meter som fører inntil 12 passasjerer. Forskriften gjør det enklere for barnehager, skoler og leirskoler som tar barn med ut i båt.

Barn og sjøvettaktiviteter.
SJØVETTAKTIVITETER: Barn og unge skal fortsatt lære om sjø og sjøvett - samtidig som sikkerheten ivaretas.
FOTO: Jorunn Amundsen, fotokonkurransen for fritidsbåt

– Det har vært flere saker der barnehager, skoler og leirskoler ikke lenger kan ta med barna i båt. Jeg er derfor glad for at vi har landet på en løsning som sikrer at barn og unge fortsatt kan lære om sjøen og sjøvett, samtidig som vi ivaretar sikkerheten, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Sjøfartsdirektoratet har over tid arbeidet med nye regler for fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerer. Forslag til ny forskrift var på høring i vår, og det kom inn svært mange høringssvar.

Her finner du ny forskrift om fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerer

Sjøvettaktiviteter

Den ferdige forskriften innebærer at flere grupper enn tidligere kan følge regelverket knyttet til fritidsfartøy, blant annet fartøy som brukes av skoler, leirskoler og barnehager til sjøvettaktiviteter. Også fartøy som brukes av medlemmer i lag eller foreninger til fritidsaktiviteter, unntas helt fra forskriften. Disse fartøyene må i stedet følge regelverket for fritidsbåter. Forskriften trer i kraft 1.februar 2020. 

For aktørene som skal forholde seg til den nye forskriften, videreføres hovedsakelig de materielle kravene fra tidligere forskrift, men i forenklet form. Resultatet er et enklere og mer tilpasset regelverk for disse fartøyene.

– Vi er glade for å endelig ha kommet i mål med et krevende forskriftsarbeid, som også har skapt stort engasjement i høringsrundene. Vårt mål i hele prosessen har vært å lage et forutsigbart og forenklet regelverk, samtidig som sikkerheten er ivaretatt. Vi tror løsningen som nå er funnet med tanke på de som driver med enkelt sjøvettaktiviteter, gjør at mange nå vil oppleve at forskriften både ivaretar sikkerhet samtidig som den er forenklet for de som mener de ikke har drevet med næringsvirksomhet, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Setter sikkerheten høyt

Sjøfartsdirektoratet mottok omkring 80 tilbakemeldinger i høringsrunden, der flesteparten gjaldt de foreslåtte forenklingene i § 2 knyttet til skoler, leirskoler og barnehager som driver med sjøvettaktiviteter.

– Nå håper vi responsen på endringene er positive. Så vet vi også at de som har drevet med sjøvettaktiviteter har satt sikkerheten høyt, og er dermed ikke bekymret for at de forenklingene som er kommet for denne gruppen vil gå ut over sikkerheten for de som er med på disse aktivitetene, sier Alvestad.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen