AMMONIAKK: Den nye utgaven ble delt med bransjen på den internasjonale næringslivsmessen Nor-Shipping i starten av juni.

Den første versjonen av sikkerhetshåndboken ga industrien praktisk veiledning om håndtering av risikoer som oppstår ved bruk av en giftig gass som drivstoff. Den nye, reviderte utgaven gir ny innsikt med hensyn til utvikling av:

  • Reguleringer for å ivareta sikkerhet i alle ledd
  • Ammoniakkens egenskaper med hensyn til sikkerhet
  • Veiledning vedrørende sikkerhetsaspekter ved design av skipet, inkludert soner med fare for ammoniakk-eksponering, sikre områder om bord og operasjonelle aspekter.

Den nye utgaven er tilgjengelig her (ekstern lenke, Grønt Skipsfartprogram).

Ammonia as a marine fuel – Safety handbook.
Ammonia as a marine fuel – Safety handbook. Foto: Skjermdump, Grønt Skipsfartsprogram

 

Bakgrunn

International Maritime Organization (IMO) har som mål å kutte karbonintensiteten til alle skip med minst 40 prosent innen 2030. Norge har som sin ambisjon å redusere utslippene med 55 prosent innenfor samme tidsramme.

Ammoniakk er ett av flere alternative drivstoff som vurderes brukt for å oppnå målene om å redusere CO2-utslipp fra skip. Det er imidlertid et giftig kjemikalie og bruken skaper nye sikkerhetsutfordringer knyttet til bunkring, lagring ombord, forsyning og forbruk.

Sikkerhetsutfordringene må løses før ammoniakk kan anses som et av de foretrukne drivstoffene for skipsfart. Så langt er ikke et internasjonalt regelverk på plass, dette må etableres parallelt med utvikling og modning av teknologien.

Håndboken er utviklet av DNV på oppdrag fra GSP, med innspill fra Sjøfartsdirektoratet og andre samarbeidspartnere i GSP. Den andre revisjonen er utviklet i samarbeid med Nordic Roadmap-prosjektet, som har gitt innspill til Nordiske myndigheter om sikker bruk av alternative drivstoff.

Kilde: www.grontskipsfartsprogram.no

 

Fikk du med deg denne?

Amon Maritime fikk under Nor-Shipping i Lillestrøm 5. - 9. juni overrakt en foreløpig godkjenning for bruk av ammoniakk som drivstoff for Viridis Bulk Carriers.

 

 

Les mer: Milepæl på veien mot ammoniakk-godkjenning