Sjøfartsdirektoratet har derfor, siden 12. mars 2020, gitt generelle utsettelser av gyldigheten på norske kompetanse- og ferdighetssertifikat.

Det ble etablert en ordning hvor sertifikatinnehaver fikk forlenget sine sertifikater med først seks måneder, og deretter med tre måneder. Dette ble etablert som et kortsiktig tiltak, men kortvarige tiltak gir imidlertid lav forutsigbarhet.

Sjøfartsdirektoratet åpner derfor nå opp for at sjøfolk som skal fornye sine norske kompetanse- og ferdighetssertifikat, inkludert sikkerhetsopplæring for fiskere, kan gjøre dette ved å gjennomføre den teoretiske delen av de pålagte oppdateringskursene som e-læring.

Den nye ordningen er også ment som en nødløsning, og vi anbefaler fortsatt alle som kan forlenge sine sertifikater på ordinær måte om å gjøre det.

Forlengelsen gis for inntil tretti måneder, og e-læringen må gjennomføres hos en godkjent tilbyder.

For å få forlengelse må sertifikatinnehaver i tillegg møte eventuelle andre krav som gjelder for å få fornyet sertifikatet fullt ut. Viser for øvrig til rundskrivet her.

Sjøfartsdirektoratet håper den nye løsningen bidrar til større forutsigbarhet for sjøfolk og rederier som har behov for å kunne planlegge bemanningen på lengre sikt.