Ett av disse prosjektene er H2Maritime. Prosjektet, som har pågått over en fireårsperiode fra 2019 til 2023, har hatt som hovedmål å etablere designkriterier og driftsfilosofier for bunkring og lagring av hydrogen i skip og bruk av hydrogendrevne brenselceller for framdrift.

– Samfunnet vårt står overfor store utfordringer på klima og miljø, også innen maritim sektor. Norge har store ambisjoner og planer for å stimulere til grønn vekst i maritim industri. Sjøfartsdirektoratet har derfor deltatt i prosjektet H2Maritime for å bidra til forskning og utvikling av ny kompetanse på bruk av hydrogen og brenselceller i maritim sektor, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Har kartlagt kunnskapshull

Sikkerhetsutfordringene med bruk av hydrogen er svært forskjellige sammenlignet med konvensjonelle drivstoff og krever andre sikkerhetstiltak og barrierer. Driftserfaring, opplæringsmateriell, sikkerhet knyttet til operasjon, sikkerhetsavstander og farlige soner er blant kunnskapshullene.

H2Maritime-prosjektet har gitt ny innsikt i hvordan man kan fylle drivstoff på en sikker og effektiv måte, og hvordan man kan designe og drifte brenselceller for maritime fremdriftssystemer. Metodene og simuleringsverktøyene utviklet i prosjektet har blitt brukt og validert mot virkelige brukseksempler. Kunnskapen tilegnet i H2Maritime-prosjektet har blitt – og vil fortsatt bli – overført til mange maritime applikasjoner og næringer i Norge.

Prosjektet har bestått av tre arbeidspakker (WP 1, WP 2 og WP 3). H2Maritime har bidratt til utvikling av nye metoder, modeller og simuleringsverktøy for å fremskaffe ny vitenskapelig og teknisk innsikt i følgende identifiserte utfordringer:

  • hurtigfylling av trykksatt hydrogen (GH2) i tanker som er egnet for mindre fartøy
  • effektiv bunkring av flytende hydrogen (LH2) og drift av LH2-tanker egnet for større fartøy
  • dimensjonering av og effektiv drift av store hydrogendrevne brenselcellesystemer i kombinasjon med batterier for framdrift av skip
  • sikkerhet rundt bruk av flytende og trykksatt hydrogen innen maritime anvendelsesområder

Mer informasjon er tilgjengelig for næringen

Institutt for energiteknikk (IFE) har koordinert og ledet prosjektet med støtte fra Forskningsrådet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Sjøfartsdirektoratet og fem industripartnere (Equinor, ABB Marine, Havyard Design and Solutions, Umoe Advanced Composites, Vysus Group) har deltatt i prosjektet.

Her kan du lese mer om prosjektet. Du finner også kontaktinformasjon og lenker til relevante publikasjoner.