- Sjøfartsdirektoratet ønsker å ta hensyn til næringens utfordringer, og foreslår derfor endringer i det foreliggende forskriftsforslaget, sier Inger Staveland, seniorrådgiver avdeling Sjøfolk. Hun påpeker at fristen for høring er satt til åtte uker, og ikke tolv, da dette var ute til høring i fjor.

Direktoratet mottok den gang rundt 60 høringssvar til forskriftsforslaget.

- På grunn av mange og omfattende høringssvar, besluttet vi å trekke forslaget om dekkoffisersertifikater i påvente av en ytterligere utredning av kravene, sier Staveland.

Vil gjelde fra 2024

Sjøfartsdirektoratet sender nå det nye forslaget ut på høring, med høringsfrist 22. oktober.

I kvalifikasjonsforskriften er det krav om at skipsfører, overstyrmann og ansvarshavende vaktoffiser på bro på lasteskip med største lengde 15 meter eller mer, skal ha relevant kompetansesertifikat for dekksoffiser.

Kravet vil gjelde fra 1. januar 2024, og går ut på å innføre krav til to nye kompetansesertifikater, samt et kvalifikasjonsbevis, for dekksoffiser på lasteskip med største lengde åtte meter eller mer, med en overgangsperiode frem til 31. desember 2023.

Utstedelse av sertifikater

Sjøfartsdirektoratet tar sikte på at søkere som oppfyller kravene til utstedelse av de nye kompetansesertifikatene på bakgrunn av allerede oppfylte utdanningskrav og opptjent fartstid, kan søke om å få utstedt de nye sertifikatene i løpet av første kvartal 2019.

Sjøfartsdirektoratet utarbeider ikke selv kurs og eksamen som kreves for å få utstedt kompetansesertifikater, men flere godkjente utdanningsinstitusjoner har signalisert at de ønsker å tilby kurs og eksamen i løpet av 2019.

Det foreslås at forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2019. Frist for høringsinnspill er 22. oktober 2018 på post@sdir.no.

Les hele høringen her.