Det var i forbindelse med møte i IMO-rådet (IMO Council) denne uken at valget av ny generalsekretær ble gjennomført.

– Jeg vil gratulere Dominguez med utnevnelsen i et spennende og viktig verv. Skipsfarten står foran store utfordringer knyttet til det grønne skiftet i årene som kommer, og der vil IMO spille en svært viktig rolle, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Arsenio Dominguez Velasco har vært direktør for IMOs havmiljøavdeling siden januar 2022. Han begynte i IMO-sekretariatet i 2017, først som stabssjef for generalsekretæren, Kitack Lim, før han i 2020 ble utnevnt til direktør for organisasjonens administrative avdeling. Han har solid maritim og juridisk utdannelse, og har jobbet innen havner og verft før han startet i Panama sin sjøfartsadministrasjon i 1998.

Utnevnelsen skal formelt godkjennes av IMO 33. Assembly som gjennomføres 27. november til 6. desember 2023.