– 883 pålegg er høyt. I tillegg ble det avdekket alvorlige avvik knyttet til sikkerheten til de som har sitt arbeid om bord, og det skal vi følge opp, sier Leiv Andreas Austreid, underdirektør på underavdeling lasteskip og flyttbare innretninger.

Tilsynskampanjen ble gjennomført i perioden 17. oktober til 31. desember i fjor, med hele kysten som nedslagsfelt. Den ble annonsert i forkant, men det var tilfeldig hvilke fartøy og rederi som fikk besøk.

Økt tilsyn og veiledning

– Kystvakten bisto våre inspektører slik at vi kom tett på fartøy og næring der de har sitt daglige virke. Det ble brukt en egen sjekkliste, og de mange påleggene som ble gitt, viser at denne fartøygruppen trenger økt tilsyn og veiledning, sier Austreid.

Leiv Andreas Austreid.
Leiv Andreas Austreid. Foto: Marit Nilsen

Spesielt gjelder dette sikkerhetsstyring og ulykkesforebyggende tiltak, sikker navigering og stabilitet.

Krav som gjelder for fartøygruppen har nå fått virke noen år, og de forsvinner ikke. Det er rederiets ansvar og plikt å se til at kravene etterleves – også for mindre fartøy som driftes i næringsaktivitet.

Tilsyn om bord i fartøyene har hatt en tydelig effekt. Inspektørene møter næringen tett på, og får snakket med de som opererer fartøyene i det daglige og under operasjon.

– På den måten ser vi hvor skoen trykker, og kan påpeke feil og mangler på stedet. Tilsynskampanjen har gitt oss et verdifullt grunnlag som viser hvilke områder det må jobbes videre med i det forebyggende arbeidet, sier Austreid.

Positive til et synlig kontrollorgan

Flere i næringen melder at de er positive til et synlig kontrollorgan som bistår og veileder.

Under kampanjen var det sikkerhetsstyring som fikk flest pålegg. Ved flere av tilsynene viste det seg at rederi og mannskap har litt å gå på når det kommer til dokumentasjon og etterlevelse av krav.

– Et godt sikkerhetsstyringssystem skal være kjent for alle, både mannskap og rederi. Det skal ikke puttes i en skuff og dras frem når vi kommer på besøk, men brukes aktivt. Prosedyrer, instrukser og risikovurderinger tilpasset hvert enkelt fartøy vil bidra til en forbedret sikkerhetskultur og sørge for sikrere drift av fartøyet, sier han.

Fokus også i 2024

I tiden fremover vil Sjøfartsdirektoratet se på hvordan vi bedre kan nå ut med informasjon og veiledning. Der inngår blant annet «Læring av hendelser etter ulykker og hendelser», noe som har vist seg å være et godt tiltak. Et tettere samarbeid med aktører i næringen skal også vurderes, med særlig fokus på sikkerhetsstyringssystem og risikoforståelse. 

I tabellen under ser du oversikt på hovedkategorier. Totalt ble det gitt 883 pålegg i forbindelse med 125 uanmeldte tilsyn. I snitt gir det syv pålegg per fartøy.

 

Sikkerhetsstyringssystem

198

Tiltak mot brann

139

Redningsredskaper

96

Skipets sertifikater og dokumenter

92

Ulykkesforebyggende tiltak

90

Stabilitet, konstruksjon og tilhørende utstyr

84

Sikker navigering

60

Sertifisering og vakthold for sjøfolk

43

Arbeidsområder

24