Båtleverandøren SESX Marine Technologies hurtigbåt «BB Green» blir første fartøy som skal sertifiseres på den nye måten.

Kristian Breidfjord, sjefsingeniør.
Kristian Breidfjord, sjefsingeniør. Foto: Bjarte Amble

– For dette fartøyet innebærer det at en plotter inn fartøylengde, fart og at båten skal føre passasjerer. Med den informasjonen klarer simulatoren å finne regelverket som skal følges, dokumentkravene som skal oppfylles og hvilke inspeksjoner som skal tas, forteller Kristian Breidfjord, sjefingeniør på underavdeling passasjerskip i Sjøfartsdirektoratet.

På den måten skal simulatoren sørge for at regelverket som gjelder for det aktuelle nybygget, vises basert på dataene som plottes inn.

Kortere saksbehandlingstid

I dag må reder melde nybygget sitt via skjema KS-0125 der informasjon som det gjerne ikke er behov for så tidlig i prosessen, må legges inn. Deretter må prosjektleder for nybygg gjennomgå informasjonen, finne ut hvilket regelsett som skal benyttes, for så å sette opp prosjektteam og sjekke at dokumentkravene er tilgjengelige for rederiet via Min Side Fartøy.

– Det nye systemet, i nåværende form, kan gjøre jobben som tar 1-4 uker, på knappe halvtimen. Dette vil bli ytterligere forbedret etter hvert som systemet «lærer» seg regelverket, forteller Breidfjord stolt.

Samtidig skal det som kalles «separatoren» sørge for at direktoratets inspektører bruker tiden sin riktig under tilsyn.

– Dette vil gjøre vårt arbeid mer spisset, og sørge for at fokuset er rettet der risikoen er størst, forklarer han.

Per Sodeland, teknisk sjef.
Per Sodeland, teknisk sjef. Foto: SESX Marine Technologies

Per Sodeland er teknisk sjef i selskapet SESX, og synes det er svært spennende å være med på arbeidet som nå gjøres i direktoratet. Han legger ikke skjul på at det er mange dokumenter og lister som må lastes opp når de har et nybygg på gang.

– Det nye systemet er enkelt, intuitivt og forutsigbart. Det sparer oss for mye tid, slår han fast.

Sodeland mener Sjøfartsdirektoratet viser seg å være en aktør som er med på skiftene når de skjer.

– De bidrar til å ta prosessene framover, og er langt fra noen konservativ brems. Det synes vi er svært positivt, sier Sodeland.

Mandag 20. desember var det duket for «onboarding», og SESX fikk vite litt mer om hva som ligger i selve piloten hva gjelder systemer, funksjoner og utvikling, men også svakheter og mangler som direktoratet kjenner til så langt.

- Målet med onboardingen var å forberede SESX slik at de ikke er helt uvitende om hva vi forventer av dem i piloten, legger Breidfjord til.

Mer ansvar på reder

Foreløpig er det kun hurtigbåter som kan saksbehandles med det nye systemet, men etter hvert vil også lasteskip, fiskefartøy og andre fartøy komme på plass.

Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør.
Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør. Foto: Grethe Nygaard

– Det er gjort en formidabel innsats av mange i direktoratet for å klargjøre for piloten. Nå er vi endelig klare til å gå i gang, og vi går en utrolig spennende tid i møte, sier Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør for operativt tilsyn i direktoratet.

Nye prosesser og digitale konsepter skal testes opp mot kunder, og erfaringene tas med i det videre arbeidet.

– Systemet vil bli rullet ut til alle så snart vi er sikre på at prosessen fungerer, og at de digitale konseptene leverer som tiltenkt, sier Sørheim.

Han minner samtidig om at den nye måten å arbeide på, også tydeliggjør rederiets ansvar.

– Det har til formål å tydeliggjøre rederiets ansvar samtidig som våre nye system i større grad skal sørge for at de har de verktøyene de trenger for å kunne ta dette ansvaret, sier Sørheim.