Fristen for å søke om midler er 15. november.

Støtte til små og store arrangement

Etter en sommer med mange fatale ulykker er det viktigere enn noen gang at dette budskapet når ut til så mange som mulig, og vi håper på mange søkere når vi i år skal dele ut omtrent én million kroner.

Pengene fordeles til lag og foreninger i hele Norge. Tilskuddsordningen skal fremme sjøvettaktivitet fortrinnsvis ved, i eller på vann og er et ledd i det holdningsskapende arbeidet rettet mot sikkerhet ved bruk av fritidsbåt. 
– Det er alt fra små arrangementer med 20–30 deltagere til større prosjekter som når ut til flere hundre deltakere, som får støtte.

Tilgang på nyttig materiell

De som får støtte gjennom tilskuddordningen, får muligheten til å bruke oppgaveheftene «Sjøvettboka» og «Vannviktig». Innholdet er tilpasset ulike aldersgrupper, og heftene kan være til stor hjelp i sjøvettopplæringen. Sjøfartsdirektoratet tilbyr dessuten et spill for telefon og nettbrett. Det heter «Sjøvettspillet» og kan lastes ned gratis på App Store og Google Play.

Kan du tenke deg å gi sjøvettopplæring gjennom en frivillig organisasjon? Søknadsskjema og retningslinjer for å søke finner du her.