Lars Alvestad.
Lars Alvestad.

– Dette er en viktig satsing fra Sjøfartsdirektoratet der målet både har vært en forenkling av innrapportering av fartstid og utdanning, samt gjøre det enklere når sjøfolk skal søke om personlige sertifikat. Vi ønsker hele tiden å gjøre kontakten med direktoratet så enkel som mulig for våre kunder og dette er dette en stor forbedring, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Bilde av løsningen ser du under, og videoveiledning finner du i nederst i artikkelen.

APS

Forenkler innrapporteringen

Den digitale løsningen legger opp til såkalt maskin-til-maskin (M2M) rapportering av både fartstid fra rederiene og utdanning- og kursbevis fra skoler og kurssteder.

Maskin-til-maskin-løsningen vil forenkle innrapporteringen vesentlig og sikre bedre kvalitet.

Per Otto Årland
Per Otto Årland

– Det vil kreve en liten innsats fra de som skal bruke maskin-til-maskin-løsningen å sette denne opp, men når jobben er gjort vil resten gå automatisk. Vi er klare til å bistå de som har behov for det, men mye av det tekniske er godt forklart i løsningen. Vi er sikre på at de som skal bistå rederiene og skolene med dette, og som har den IT-kompetansen som trengs for å sette det opp, finner nødvendig informasjon i løsningen, sier Per Otto Årland, faglig koordinator fra Sjøfartsdirektoratet på prosjektet. 

Den tekniske beskrivelse av maskin-til-maskin (M2M) løsningen kan du lese mer om her.

Manuell rapportering vil falle bort på sikt

I tillegg er det lagt opp til mulighet for manuell digital innrapportering av både fartstid og utdanning/kurs. Rapportering av fartstid vil være arbeidskrevende med den manuelle løsningen, men for mindre rederi med få ansatte vil løsningen fungere.

– Det har vært viktig for oss å ta høyde for at ikke alle umiddelbart har kapasitet til å etablere en maskin-til-maskin-rapportering, eksempelvis mindre kurssteder og mindre rederier, og derfor er muligheten for manuelle rapporteringen etablert, påpeker Årland.

Denne muligheten vil på sikt falle bort.

Løsningen med innsending av helseattester fra sjømannslegene fortsetter som før, men vil på sikt bli forbedret.

Kortere behandlingstid på personlige sertifikater

Den nye M2M-rapporteringsløsningen er et viktig element av en mer automatisert behandling av søknader om personlige sertifikater som sendes inn til Sjøfartsdirektoratet, noe som vil medfører en svært kort saksbehandlingstid når alle deler av denne nye prosessen er på plass.

Berner Koldal
Berner Koldal

– I teorien vil en skipsarbeidstaker da få svar nesten umiddelbart når han eller hun søker om et personlig sertifikat. Dette er fremtiden, og den er faktisk ikke så langt unna ettersom det jobbes også med denne fasen nå, sier Berner Koldal som er prosjektleder for «Automatiserte personlige sertifikat» i Sjøfartsdirektoratet.

Lanseres 1. juli

Løsningen med innrapportering vil være tilgjengelig fra 1. juli i år. Den vil kreve at den som skal rapportere inn på vegne av et firma, har de tilganger i Altinn som er nødvendige.

Det vil komme mer informajon om den fullautomatiserte løsningen for søknad om og utstedelse av personlige sertifikater rett over sommeren i år.

Her kan du se en kort videoveiledning av manuell rapportering av fartstid, kurs og utdanning.

Min side kvalifikasjoner - brukerveiledning from Sjøfartsdirektoratet on Vimeo.