Foto: Tommy Håvardstun

Utredning om obligatorisk småbåtregister overlevert

  • Publisert: 14.09.2023
  • av: Eivind Kallevik

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran mottok nylig en utredning fra Sjøfartsdirektoratet om innretning og plassering av et eventuelt obligatorisk småbåtregister.

OBLIGATORISK SMÅBÅTREGISTER: Sjøfartsdirektoratet fikk i februar i år i oppdrag å utrede om det bør opprettes et obligatorisk småbåtregister. Oppdraget var todelt.

– Jeg vil takke Sjøfartsdirektoratet og andre bidragsytere for en omfattende utredning. Utredningen viser at det er flere og komplekse problemstillinger som departementet nå skal vurdere nærmere før det tas en endelig beslutning, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

 

 

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide. Foto: Kari Stautland / Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratets vurdering er at et eventuelt småbåtregister bør eies og driftes av det offentlige. Sjøfartsdirektoratet viser blant annet til at registerføring tradisjonelt har vært en statlig oppgave, og at dette også er normen i våre naboland hvor betydningen av fagkompetanse og effektiv samhandling er vektlagt og småbåtregistrene er samlokalisert med realregister.

– Nå har vi fullført oppdraget med å utrede et obligatorisk register, med noen klare anbefalinger knyttet til både opprettelse av et register og hvordan det bør driftes. Nå avventer vi den videre behandlingen. Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke de som har jobbet med utredningen og de som har kommet med innspill til oss i dette arbeidet, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Utredning av obligatorisk småbåtregister.
Utredning av obligatorisk småbåtregister. Foto: Skjermgrabb

 

Les utredningene:

Til toppen