– Mange av oppgavene og temaene som Sjøfartsdirektoratet håndterer, blir debattert og løftet fram under Arendalsuka. Der skal vi være til stede, og delta i de debattene som omhandler våre ansvarsområder, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

DELTAR: Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.
DELTAR: Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide. Foto: Helga Maria S. Sund

Han, og flere andre fra direktoratet, har et tettpakket program under Arendalsuka, og du kan følge flere av dem via stream. Se oversikten over hvilke sesjoner som strømmes her.

Mandag 14. august

Sanksjonenes skyggeside, en varslet naturkatastrofe – Gard
Panelsamtale fra klokken 10.30 – 11.30
Deltar: Alf Tore Sørheim

Muliggjøring av smart maritim transport gjennom batterideling og autonomi – ITS Norway
Panelsamtale fra klokken 17.00 – 18.00, seksjonssjef for ny maritim teknologi
Deltar: Nils Haktor Bua

Åpning av Håpets Katedral
Miljøministrene gjennom ti år utfordres på håp og handling under et tak av plast fra klokken 17.00 til 19.00.
Deltar: Knut Arild Hareide

Mottakelse – Kystverket, Gamle Oksøy
Klokken 18.00 – 21.00
Deltar: Knut Arild Hareide + flere

Tirsdag 15. august

Trakassering, diskriminering og seksuell trakassering på sjøen – Norsk Sjømannsforbund
Klokken 12.00 – 13.00
Deltar: Knut Arild Hareide

Løsninger i et hav av taustumper – fellesarrangement Fiskeridirektoratet, Kystverket, MARFO og Sjøfartsdirektoratet
Klokken 13.00 – 14.00
Deltar: Knut Arild Hareide med kort appell og deretter panelsamtale

Beredskapsdebatt – DSB
Klokken 17.00 – 18.00
Deltar: Knut Arild Hareide

Maritim Mottakelse Christian Radich
Klokken 18.00 – 20.00
Deltar: Knut Arild Hareide

Onsdag 16. august

Flaggfrokost – «Å navigere blant ulike grønne løsninger i skipsfarten», med Maritime CleanTech
Klokken 08.30 – 9.30
Deltar: Knut Arild Hareide, Marit Nilsen, André Sæbø, Kristiansand tilsynskontor og andre som er stede fra Sjøfartsdirektoratet

Kommer skipsfarten i havn med klimamålene? Maritime CleanTech
Klokken 9.30 – 10.30
Deltar: flere

Slik får vi til det grønne skiftet – teknologi, trygghet og kompetanse – Maritime CleanTech
Klokken 10.30 – 11.30
Deltar: flere

Ferger i Norge - går det riktig vei? - Norsk Sjømannsforbund
Klokken 12.00 - 13.00
Deltar: Håvard Gåseidnes

Radikal innovasjon i maritim elektrifisering: Hvordan kan norske reguleringer legge til rette for at norske leverandører skal ta verdensmarkedet?
15.00 - 16.00 om bord på Hyke
Deltar: Nils Haktor Bua

Torsdag 17. august

Er Norge digitalt beredt for en urolig verden? TietoEvry Tech Services
09.00 – 10.00
Deltar: Knut Arild Hareide