SAMARBEID: Arrangører var Sjøfartsdirektoratet, Maritime Bergen og Bergens Rederiforening.

 

– Det er viktig at vi møter næringen på ulike steder, særlig med tanke på det grønne skiftet hvor vi må være tett på det som skjer. Det at vi er til stede i Bergen er ikke unaturlig. Vi har Skipsregistrene her, og 40 prosent av skipene i NIS er tilknyttet Bergen og Bergensregionen, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide holder sitt innlegg under Flaggfrokost om bord på «Statsraad Lehmkuhl»
Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide holder sitt innlegg under Flaggfrokost om bord på «Statsraad Lehmkuhl» Foto: Dag Inge Aarhus / Sjøfartsdirektoratet

Samarbeid var også det som ble gjennomgangstema under arrangementet.

– One Ocean Week, og ekspedisjonen «Statsraad Lehmkuhl» har vært på, har bidratt til å sette fokus på samarbeidet mellom akademia, næring, myndigheter og Sjøforsvaret på en god måte. Her har en vist at samarbeid er det som gjelder på mange områder, særlig innen de utfordringer en står overfor med tanke på det grønne skiftet som vi skal gjennom, sier styreleder Marianne Møgster i Bergens Rederiforening.

One Ocean Week vil bli et årlig arrangement. Målet er å skape oppmerksomhet rundt, og dele kunnskap om, den viktige rollen havet har for bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.