Manglende dokumentasjon for Ranabåter

  • Publisert: 21.02.2020

Fritidsbåter med skroglengde fra 2,5 til 24 meter skal være CE-merket før de kan settes på markedet eller tas i bruk i et EØS-område.

Dette er en faksimile av en båt.
På nettsiden Farlige produkter ligger det ute en advarsel om at produsenten kan ikke dokumentere at båtene oppfyller grunnleggende krav knyttet til oppdrift, stabilitet, brannbeskyttelse etc.
FOTO: Faksimile farligeprodukter.no

Sjøfartsdirektoratet er markedstilsynsmyndighet for fritidsfartøy og kontrollerer at importørene oppfyller kravene som er satt. Det betyr å føre tilsyn med at fritidsbåter fra 2,5 til 24 meters lengde, som settes på markedet i Norge av norske produsenter og importører, oppfyller kravene.

Les også sak på farligeprodukter.no.

Sakens bakgrunn 

Siden høsten 2018 har Sjøfartsdirektoratet vært i dialog med fritidsbåtprodusenten Rana Plast AS (org. nr. 814 135 462) for å bringe på det rene hvorvidt båtene de har produsert, oppfyller grunnleggende krav.

For modellene Rana 430 og Rana 540 kunne det ikke dokumenteres at de oppfylte kravene, og det ble derfor fattet et vedtak om tilbakekalling i februar 2019. Vedtaket ble påklaget, men klageinstansen (Nærings- og Fiskeridepartementet) opprettholdt vedtaket 2. desember 2019. Sjøfartsdirektoratet har videre undersøkt hvorvidt de øvrige båtene, som produsenten setter på markedet, oppfyller de grunnleggende kravene.

Produsenten har ikke kunnet dokumentere dette for noen av sine modeller, det vil si: 

Rana 300, 425, 430, 460, 480, 520, 530, 540, 610, 630 og 640 og ulike varianter av disse.

Rana Plast AS (org. nr. 814 135 462, skiftet navn til Båtsalg AS 25.11.2019) har drevet sin virksomhet siden 01.09.2014, og overtok da produksjonen fra «gamle Rana Plast» som også produserte båter med tilsvarende modellbetegnelser. Sjøfartsdirektoratet har ingen grunn til å anta at tilsvarende mangler gjelder Rana-båter produsert før 2014.

Hvorfor er CE-merking viktig? 

Fra 16. juni 1998 har det vært krav om at fritidsbåter skal være CE-merket, og det er produsentens ansvar. For å CE-merke båten skal båtprodusenten sikre at produktet er konstruert og produsert i samsvar med gjeldende krav. Produsenten skal deretter utarbeide teknisk dokumentasjon som viser dette. Dokumentasjonen skal inneholde alle relevante opplysninger om metodene produsenten har brukt for å sikre at produktet oppfyller kravene. Dokumentasjonen skal benyttes i produsentens samsvarsvurdering – det vil si i de interne vurderingene om at hvert enkelt ferdige produkt faktisk oppfyller de grunnleggende krav, og som del av bevis for at de faktisk gjør det. Med andre ord vil ikke produsenten verken kunne sikre eller vise at båten oppfyller de grunnleggende sikkerhetskrav til oppdrift og stabilitet, styrke, beskyttelse mot fall over bord, brannsikring osv. uten slik teknisk dokumentasjon. 

Det er ikke tillatt å gjøre tilgjengelig båter som ikke oppfyller alle relevante tekniske og formelle krav til CE-merking.  

Status 

Det er åpnet konkurs i Båtsalg AS (tidl. Rana Plast AS) som er ansvarlig produsent av båtene. Eiere av båter som nevnt ovenfor kan ta kontakt med bobestyrer Peter Wright på telefon 917 62 771 eller e-post post@ajust.no for å avklare spørsmål og melde eventuelle krav i forbindelse med kjøpet.

Frist for krav er satt til 6. mars 2020.

Båtene skulle i utgangspunktet ikke vært satt på markedet da de ikke anses å oppfylle kravene til CE-merking. Regelverket åpner for etterkontroll (for å CE-merke båten i ettertidgjennom teknisk kontrollorgan. 

Kontakt utpekte tekniske kontrollorgan (se ekstern lenke her) for spørsmål om slik etterkontroll og utarbeidelse av dokumentasjon. 

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen