FØLGES OPP: Avdelingsdirektør Alf Tore Sørheim for operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet mener det er en god rapport som er lagt frem.

– Dette er en nyttig gjennomgang av direktoratets tilsynsarbeid. Vi skal nå starte arbeidet med å gå gjennom funnene. Innholdet og forbedringspunktene vil bli fulgt opp grundig, sier Sørheim.

Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør for operativt tilsyn.
Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør for operativt tilsyn. Foto: Sjøfartsdirektoratet

I rapporten trekkes det blant annet frem at selv om sjøfolk og fiskere opplever arbeidshverdagen som trygg, oppgir flere at for lite hvile, bemanning og arbeidspress påvirker sikkerheten negativt.

– Det er helt klart et viktig moment for sikkerheten at det er gode arbeids- og levevilkår om bord. Nå har direktoratet over noen år arbeidet med en mer risikobasert prioritering av arbeidet. Det er positivt at Riksrevisjonen trekker frem viktigheten av uanmeldte tilsyn, selv om de også påpeker at det er noe direktoratet bør gjøre mer av. Dette er helt klart noe vi må se på når vi prioriterer våre ressurser, sier Sørheim.

Samtidig påpeker Riksrevisjonen at direktoratet har et stort og omfattende tilsynsoppdrag. De gir også støtte til å fokusere mer på de fartøyene som blir identifisert med høyere risiko.

– Vi tar også med oss innspillet om å lære av andre tilsynsorgan når vi nå skal følge opp funnene i rapporten fra Riksrevisjonen, sier Sørheim.

Nå skal direktoratet gå grundig gjennom rapporten, men ser allerede nå at en del av forbedringspunktene som direktoratet allerede jobber med er fanget opp av Riksrevisjonens rapport.

LES PRESSEMELDINGEN FRA RIKSREVISJONEN HER (EKSTERN LINK).